hipnotis

2000_November_Edisi 118_bahas: hipnotis Ade Tanesia/Joni Faizal/Rohman Yuliawan Mengingat yang terlupa, Melupakan yang teringat. Ibarat sebuah pintu yang berfungsi membuka dan menutup, maka hipnotis pun memainkan peranannya sebagai pembuka ingatan yang…

Continue Reading
Close Menu